ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ LOGISTIK

Όποτε είναι εφικτό, επιλεγουμε τη χρήση σιδηροδρομικών και θαλάσσιων μεταφορών, ώστε να περιορίζουμε την επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Τα οχήματα που χρησιμοποιούμε είναι πετρελαιοκίνητα προδιαγραφών ρύπων Euro 6.

TΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ:
μεταφορές φιλικές προς το περιβάλλον που σχεδιάζονται με γνώμονα τον άνθρωπο. Με αυτό το στόχο κατά νου, επενδύουμε σε ηλεκτρικά οχήματα και άλλες τεχνολογίες που ελαχιστοποιούν την επιβάρυνση του περιβάλλοντος.